Kullanım Şartları
 

Web Sitesi kullanım şartları, "Web Sitesi / Site" kullanırken uyulması gereken kuralları ve şartları açıklamaktadır. Kullanım Şartları dikkatli bir şekilde okunmalıdır. Eğer burada belirtilen Kullanım Şartlarını kabul etmiyorsanız, Web Sitesini ve hizmetlerini kullanmayınız.
 

Web Sitesini kullanarak, işbu Kullanım Şartlarının içeriğini peşinen kabul ettiğinizi ve Kullanım Şartları'na bağlı kalacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.
 

İnce Tur Seyahat Acentesi Ltd. Şti. ("Biletince.com"), işbu Site ve Site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, sitede yayım anında yürürlüğe girer.
 

Kullanıcının siteyi kullanımı ya da siteye girişi ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Site’ye üye olan tüm üye ve kullanıcıları, yasal olarak bu kurallar ve şartlar bağladığından, Kullanım Şartlarını gözden geçirmek amacıyla bu sayfayı belirli aralıklarla ziyaret etmek ile yükümlüdür.
 

Site, turizm hizmetlerine ilişkin otel, uçak rezervasyonları, tarifeli ve charter uçak bileti ve otel satışlarının gerçekleştirilmesi, araba kiralama, transfer ve tatil paketlerine bu alanda çeşitli promosyonları ve benzeri hizmetlerin Kullanıcılara ulaştırılmasında Şirket tarafından aracılık etmek üzere işletilmektedir.
 

Tanımlar
 

Şirket: İnce Tur Seyahat Acentesi Ltd. Şti.’yi ifade eder.

Web Sitesi /Site: İnce Tur Seyahat Acentesi Ltd. Şti.’ye ait Web Sitesi olan www.biletince.com ‘ u ifade eder.

Üye: İnce Tur Seyahat Acentesi Ltd. Şti.’ye ait Web Sitesi olan www.biletince.com’un aracılık ettiği hizmetleri kullanmak üzere, İnce Tur Seyahat Acentesi Ltd. Şti. ile Elektronik Acente Sözleşmesi vasıtasıyla www.biletince.com’ a üye olan, Türsab’ a kayıtlı Turizm Seyahat Acentelerini ve diğer Kurum ve Kuruluşları ifade eder.

Kullanıcı: İnce Tur Seyahat Acentesi Ltd. Şti. ile Elektronik Acente Sözleşmesi yaparak www.biletince.com’ a üye olan, Türsab’ a kayıtlı Turizm Seyahat Acentesi ve diğer Kurum / Kuruluşlardaki ait üye kullanıcılarını ifade eder.
 

Müşteri: İnce Tur Seyahat Acentesi Ltd. Şti.’nin Web Sitesi ve Çağrı Merkezi üzerinden aracılık yaparak sunduğu hizmetlerinin, üye kullanıcıları tarafından, satışını ve/veya rezervasyonunu yaptığı, hizmeti satın alan ve/veya hizmeti kullanan kişi ve kurumları ifade eder.
 

Çağrı Merkezi: İnce Tur Seyahat Acentesi Ltd. Şti.’ nin Üye  Kullanıcılarına Web    Sitesi üzerinden aracılık ettiği hizmetlerine, hizmetin ilgili hizmet sağlayıcılarından alınmasını müteakip 7/24 destek hizmeti veren birimini ifade eder.

1. KAYIT VE ŞİFRE
 

Kayıt esnasında Üyenin bilgileri (Kullanıcı adı, Soyadı, e-posta adresi, telefon numarası v.b) doğru olarak vermesi zorunlu olup, aksi durumda doğabilecek tüm zararlardan Şirket sorumlu olmayacaktır.
 

Üye ve Kullanıcı şifrelerinin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, Üye ve Kullanıcı şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamaz.
 

Üye ve Kullanıcı, şifrelerinin güvenlik açısından riskli durumlar arz etmesi halinde (Kullanıcının işten ayrılması, şube ve/veya üye merkezinin yer değiştirmesi, vb. durumlar da ) şifresini değiştireceğini, herhangi bir yetkisiz kullanım hakkında bilgi sahibi olur ise
 

Şirkete derhal haber vermeyi ve oluşan ya da oluşabilecek tüm zararlardan Şirket’i sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye ve Kullanıcı, iletişim bilgilerinin (GSM numarası, e-posta adresi vs.) Şirket tarafından, Şirket’in sağlayacağı diğer ürünler, iştigal konusuyla ilgili bilgilendirme e-postası veya sunulan hizmetler hakkında bilgilendirilmek ya da Web Sitesindeki güncellemelerin bildirilmesi amacıyla kullanılabileceğini kabul beyan ve taahhüt eder.
 

Üye istediği zaman üyeliğini yazılı olarak bildirmek kaydı ile iptal edebilir. Ancak üyelik iptalinden önce sunulan hizmetlerden dolayı Şirket nezdinde doğan haklar saklıdır.
 

Üye, Kullanıcılarının Site üzerinde gerçekleştirdiği tüm işlemlerinden sorumlu olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.
 

Üye, Siteyi üye oldukları andan itibaren, kullanıcıları ile birlikte,  Kullanım Kuralları ve Şartları ve Biletince E-Acente sözleşme hükümlerinin de geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 

2. ÜYELİKTEN ÇIKARMA
 

Şirket işbu Site Kullanım Şartlarının ve Biletince E-Acente Sözleşmesinin ihlalinin tespiti halinde yahut bu ihlaller ile ilgili bir şikayet alınması veya bu hususta bir şüphenin olması halinde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Üye ve Kullanıcının, Web Sitesini herhangi bir biçimde kullanımını engelleyebilir yahut üyelikten çıkarabilir.
 

Üye ve Kullanıcı, üyeliğinin tüm Kullanım Şartlarını yerine getirdiği takdirde devam edeceğini kabul beyan ve taahhüt etmektedir. Bu halde doğabilecek tüm sorumluluk ile, 3. kişiler ve/veya yetkili merciler tarafından Şirkete ve Site’ye karşı öne sürülebilecek tüm
 

iddia, talep ve/veya ödemeler için Şirket’in, Üye ve Kullanıcılara ferileri ile birlikte rücu hakkı saklıdır.

 Şirket, Site ve diğer mecralarında, kendisi tarafından sonlandırılan Üye ve Kullanıcı hesabına ait her türlü bilgiyi silip silmeme konusunda serbesttir. Üye ve Kullanıcı silinen ya da muhafaza edilen kayıtlar ile ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

Üye ve Kullanıcı, sona ermeye ilişkin olarak herhangi bir zarar – ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını bu haklarından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 

 

3. İÇERİK KULLANIMI
 

Web Sitesinde sunulan içerik ticari kullanım içindir. Sitenin içeriğinde yer alan, Biletince Logosunun, bütün yazıların, grafiklerin ve resimlerin her hakkı saklıdır. Ticari veya sair amaçlarla izinsiz kullanılamaz. Şirket’in yazılı onayı olmaksızın Site'ye link vermek, Site'de yayınlanan herhangi bir öğeyi başka bir mecra ya da internet sitesinde yayınlamak kesinlikle yasaktır.
 

Ayrıca Şirket’in haberi ve yazılı onayı olmaksızın başka bir internet sitesinde Site’ye link vermek kesinlikle yasaktır.
 

Şirket’ in, aracılık ederek sunduğu hizmetlerin, Site üzerinde meydana gelebilecek her türlü bağlantı kopukluğu yahut iletişim aksaklıkları nedeni ile doğmuş ve/veya doğacak zararlardan sorumlu tutulamayacağını, Üye ve Kullanıcı kabul, beyan ve taahhüt eder.
 

 

4. FİKRİ HAKLAR
 

Üye ve Kullanıcı, Sitenin tüm içeriğinin (metin, veri, grafik, görüntü, logolar, düğme simgeleri, veritabanı, tasarım, yazılım ve sair diğer Web Site içeriğine ilişkin unsurlar) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince mali ve manevi tüm haklarının ve kaynak kodlarının münhasıran Biletince Turizm Ltd. Şti.’ye ait olduğunu, bu yazılımları her ne nam altında olursa olsun hiçbir şekilde çoğaltmayacağını, yaymayacağını, işlemeyeceğini, umuma arz etmeyeceğini, dijital iletim de dahil olmak üzere işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletmeyeceğini ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine aykırı bir şekilde kullanamayacağını ve/veya 3. kişilere ve çalışanlarına kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 

Web Sitesinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve tüm resimlerin her hakkı saklıdır.
 

Web Sitesi içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz), bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve kullanım, fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlali anlamına gelecektir.
 

Kullanıcı, Siteyi kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve Şirket’in Site'ye ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder.
 

Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye ve Kullanıcı’ ya aittir. Şirket’in bu sorumluluk nedeni ile uğrayacağı her türlü zararı Üye’ ye ve Kullanıcı’ya fer'ileri ile birlikte rücu hakkı saklıdır.

 

5. SİTENİN İŞLEYİŞİ VE HİZMETLERİN SUNULMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR Genel Kurallar
 

5.1- Şirket’in, kullanıcı tarafından Site’ye girilen yolcu bilgilerinin içeriğinden ve doğruluğundan sorumlu tutulamayacağını, Üye ve Kullanıcı kabul beyan ve taahhüt eder.

5.2- Şirket’in, Site’si üzerinden aracılık ederek sunduğu hizmetlerinde, Hizmet Sağlayıcı firmalar ve Müşteri arasında doğabilecek uyuşmazlıklardan, zararlardan ve/veya taleplerden Şirket’in sorumlu tutulamayacağını, tek muhatabın ilgili hizmetin asıl sağlayıcısı olduğunu Üye ve Kullanıcı kabul beyan ve taahhüt eder.
 

5.3- Şirket, Site’si üzerinde, tedarikçi ve/veya aracı kurumlardan aldığı ve yayımladığı içeriğin doğruluğu, güvenilirliği, eksiksizliği veya kesintisizliği hakkında hiçbir taahhütte bulunmayacağını, Üye ve Kullanıcı kabul beyan ve taahhüt eder.

5.4- Web Sitesinde sunulan tüm hizmetlerin içerikleri Site üzerinde mevcuttur. Sunulan tüm bu hizmetler için Kullanıcı, müşterisine kendi iradesi ile rezervasyon ve/veya satış yapar.
 

Şirket, işbirliği yapılan tedarikçi ve/veya aracı kurumlardan alınarak Web Sitesi üzerinde ilan edilen bilgilerin doğruluğu konusunda azami özen gösterir ancak alınan veya talep edilen hizmetin belirtilen nitelik ve yer müsaitliğini göstermemesinden dolayı Şirketin sorumlu tutulamayacağını, Üye ve Kullanıcı kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5- Web Sitesinin bir kısmı işbirliği yapılan tedarikçi ve/veya aracı kurumlar tarafından ve o kurumların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı Şirket’ den bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartlarında gerçekleşir. Şirketin, Site üzerinde aracılık ettiği hizmetler ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almadığını ve herhangi bir tavsiyede veya yönlendirmede bulunmadığını Üye ve Kullanıcı kabul beyan ve taahhüt eder.

5.6- Şirket, Site üzerinde sunduğu hizmetlerde Üye, Kullanıcı ve Müşteri arasında aracı konumdadır. Şirket’in, Site üzerinde aracılık ettiği hizmetlerde oluşabilecek aksaklıklardan dolayı sorumlu tutulamayacağını, Üye ve Kullanıcı kabul beyan ve taahhüt eder.
 

5.7- Kullanıcı tarafından Müşteri’ye, Site veya Çağrı Merkezi vasıtası ile Şirketin aracılık ettiği her türlü hizmet işlemlerinde tedarikçi ve/veya aracı kurumların rezervasyon kurallarının geçerli olduğunu, Üye ve Kullanıcı kabul beyan ve taahhüt eder.

5.8- Şirket, Site ve Çağrı Merkezi üzerinden aracılık ederek verdiği hizmetlerde siyasi olay, grev, asgari yolcu sayısı, devletler arası ilişkilerde değişiklik, halk hareketleri, hava şartları, doğal afet ve teknik sorunlar gibi iradesi dışındaki nedenlerden dolayı oluşabilecek aksaklıklardan sorumlu tutulmayacağını, Üye ve Kullanıcı kabul beyan ve taahhüt eder..
 

5.9- Kullanıcı, Web Sitesi aracılığı ile bir ürün ya da hizmetin satış işlemi gerçekleştirdiğinde Müşteri adını, e-posta adresini, kredi ya da banka kartı numarasını, kartın son kullanma tarihini ve telefon numarasını, TC. Vatandaşları için T.C Kimlik Numarası, Yabancı Ülke Vatandaşları için Pasaport numarasını belirtmelidir. Bu bilgilerin verilmemesi, eksik ya da yanlış verilmesi nedeniyle Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını Üye ve  Kullanıcı kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, Kullanıcının Müşteri’ye ait siparişini işlemek ve siparişin durumu hakkında bilgi vermek amacıyla, Müşterinin irtibat bilgilerini, cep telefon numarasını kendi mesajlaşma hizmetine dahil etme hakkına sahiptir.

5.10- Kullanıcı tarafından Web Sitesi aracılığı ile Müşterinin bir ürün ve hizmete ait kullanılan kredi kartı güvenliğinden, Üye ve Kullanıcı bizzat sorumlu olduğunu, yasal zorunluluklar ve/veya kart sahibinin harcama itirazı nedeni ile gerekmesi halinde kredi kartına ait belgeleri ibraz etmesi gerektiğini kabul beyan ve taahhüt eder. Bu belgeleri en az altı (6 ) ay süreyle saklamaktan Üye ve Kullanıcı yükümlüdür.
 

5.11- Kullanıcının Web Sitesi üzerinden yapacağı tüm işlemlerin, doğru, eksiksiz ve tam olarak yapılması şarttır. İşlemin Kullanıcı tarafından yanlış veya hatalı yapılması nedeniyle rezervasyon, rezervasyon değişikliği, iptal, iade ve online bilet satın alma işlemlerinde çıkabilecek, Üye, Müşteri ve Tedarikçileri arasında yaşanacak aksaklıklardan Şirket’in sorumlu olmadığını, tüm sorumluluğun Üye ve Kullanıcıya ait olduğunu, Üye ve Kullanıcı kabul beyan ve taahhüt eder.
 

5.12- Yapılan bir rezervasyon bir başkasına devredilemez, isim değişikliği yapılamaz.
 

5.13- Şirket tarafından tahsil edilen hizmet bedelinin iadesi yapılamaz.

5.14- Ücret iadesi, Tedarikçinin koşul ve şartlarına uygun olarak hesaplanarak, yalnız ödemenin gerçekleştiği kredi kartı, banka kartı veya banka hesap numarasına yapılır.

5.15- Web Sitesi kullanılarak satın alınan hizmetlerde taşıyıcıların ve/veya üçüncü kişilerin ihmal veya kastı sonucunda ortaya çıkabilecek bagaj zedelenmelerinden Şirket sorumlu tutulamaz.

5.16- Web Sitesi kullanılarak satın alınan yurt dışı seyahat ve konaklamalarında yolcuların pasaportlarını ve nüfus cüzdanlarını, Kıbrıs seyahatlerinde ise nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları, reşit olmayan çocukların ebeveynlerinden biri ile seyahat yapması durumunda ise diğer ebeveynin noterden düzenlenmiş muvafakatnameyi vermiş olması gerekmektedir. Pasaport ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden, seyahat edilecek ülkeye ait vize işlemlerinin tamamlanmamasından, bu işlemlerinden hatırlatılmasından veya yolcunun kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, transit vize eksikliği vs.) çıkışın engellenmesi durumunda Şirketin herhangi bir sorumluluğunun olmadığı, bu nedenle olabilecek iptal ve gecikmenin sorumluluğunun Müşteri’ye ait olduğunu, Müşteri, Üye ve Kullanıcı kabul beyan ve taahhüt eder.

5.17- Kullanıcı ve Üye, Web Sitesi ve / veya Çağrı Merkezi aracılığı ile satın aldığı hizmetlerin tamamı için, Tedarikçi/ Hava yolu/ Taşıyıcı firma koşul ve şartlarına (iptal/iade ve değişiklik ) bağlı olduğunu, Tedarikçi/Hava yolu/Taşıyıcı firma bu koşul ve şartlarında değişiklik yapması halinde, güncel bilgilerin geçerli olduğunu, iptal/iade ve değişiklik işlemleri için, her Tedarikçi/Hava yolu/Taşıyıcı firmanın farklı uygulamaları ve ücret cezası uygulamaları olduğunu, bu koşul ve şartların Müşteri tarafında olumsuzluk yaşatması halinde Şirket’ in hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını, kabul beyan ve taahhüt eder.

 

6. UÇUŞLAR
 

6.1- Tarifeli Uçuşlar
 

Lütfen bilet ücretlerinin dışında bu ücrete bağlı ek şartların olduğuna özellikle dikkat ediniz. Bazı biletler değişikliğe ve/veya iadeye uygun değildir.
 

Ayrıca, hava yolları uçuş iptal & değişikliği yapma ve onaylanan rezervasyonları iptal etme hakkını saklı tutmaktadır..
 

 Hava yolları, bagaj, hava limanı biniş işlemi (check-in), tercih edilen koltuk seçimi, uçak içi eğlence & haberleşme sistemleri, tekerlekli sandalye hizmeti, yiyecek, içecek ve atıştırmalarını ayrıca ücretlendirebilir. Bu tür ek hizmetler uçak biletine dahil olmayabilir, böyle bir durumda ek ücretler hava yoluna doğrudan ödenmek zorundadır. Şirketimiz doğabilecek bu tür ek maliyetlerden sorumlu değildir.

Önerilen azami uçuş öncesi hava limanında bulunma saati; Uluslararası uçuşlar için 120 dakika kalkış öncesi ve iç hat uçuşları için 90 dakika olarak belirlenmiştir. Bazı hava yolları dönüş uçuşunu 72 saat önce teyit edilmesini isteyebilir. Hava yoluna Müşteri tarafından doğrudan bildirilmeyen teyitler uçuşun iptal edilmesine neden olabilmektedir.
 

Biletin üzerinde belirlenen uçuş güzergahı sırasıyla kullanılmalıdır. Atlanan veya gerçekleşmeyen uçuşlara ait devam veya dönüşler bileti tamamen geçersiz kılabilir.
 

Uygun, ucuz veya özel bilet fiyatları her zaman en kısa ve doğrudan uçuşu vermeyebilir. Bazı güzergahlar uçak değiştirmenizi gerektirebilir. Doğrudan yapılan uçuş (Non-Stop) olarak tanımlı bir uçuştur. Yolculuk sırasında uçak değiştirilmesine gerek olmayacağını belirtir. Bazı durumlarda yapılan duraklama, yakıt almak amaçlı olup, doğrudan uçuş yapacak yolcular, genel olarak indirilmez. Ancak herhangi bir nedenle yolcuların indirilmesi veya başka bir uçağa aktarılma yapılması durumunda doğabilecek gecikmelerden ve zararlardan Şirket’in sorumlu olmadığını Üye ve Kullanıcı kabul, beyan ve taahhüt eder.
 

Düzenlemeler her hava yoluna göre değişir, ancak bazı hava yolları gidiş ve/veya dönüş uçuşunda hamilelik süresi 28 hafta ve daha fazla olan bayan yolcuları taşımayı reddedebilir. Müşterinin, gerekli olduğu durumlarda bu bilgiyi teyit etmesi için Üye ve Kullanıcı ilgili Hava yolu ile iletişime geçilmesini sağlamakla yükümlüdür.
 

Seyahat edecek Bebek 2 yaşından gün almamış yolculardır ve ebeveyn kucağında yolculuk etmek zorundadır.
 

Bazı durumlarda daha uygun, hesaplı, özel ücretlerden yararlanmak amacı ile İç Hat uçuşlarında gidiş ve dönüş uçuşları için farklı hava yollarından oluşan kombinasyonlar oluşturmak için iki tek yön bilet düzenlenir. Bu iki ayrı rezervasyon kaydı olacağı anlamına gelir. (bir giden uçuş, diğeri dönüş uçuş için) Her iki rezervasyonun ayrı ayrı, kendi kuralları olacağı unutulmamalıdır. Bu uçuşlardan birini iptal etmek zorunda kaldığınızda, diğeri etkilenmez, kalan uçuş biletine ait ek ücret ve ceza ödemek zorunda kalınmaz. Ayrıca gidiş uçuşu kullanılmadığı takdirde, dönüş uçuşunun (veya tersi) etkilenmeyeceği anlamını taşır. Bir rezervasyona ait yapılan değişiklik veya iptal diğer uçuş rezervasyonunu etkilemez ve geçerli uçuşa ait kurallar geçerli kalır.
 

Web Sitesinde gösterilen hareket saatleri, ilgili kuruluşların resmi saatlerine göre ayarlanmış olup, bu saat ve tarihlerde Tedarikçi tarafından değişiklik yapılabilir. Bu durumda, Tedarikçinin Şirkete bildirim yapması halinde, Şirket, ilgili rezervasyona ait Kullanıcı ve/veya Üye tarafından rezervasyon esnasında kayıt ettiği cep telefon numarasına ve/veya e-mail adresine bu değişiklik bilgilerini iletir. Gönderilen bildirimlerin, (sms ve e-postanın) iletim tarihinde teslim edildiği ve alındığı varsayılır. Kullanıcı ve Üye ,Site’ ye ve/veya Çağrı Merkezine rezervasyon kaydında bildirilmesi zorunlu olan, e-mail adres ve cep telefon numarasının doğruluğundan sorumludur.
 

Şirket, kaynağı ve nedeni ne olursa olsun, ulaşım araçları, gezi yerleri ve konaklama tesislerinde oluşabilecek arıza, kaza, kayıplardan ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek hasar, zarar, ek masraf ve yükümlülüklerden münferiden ve/veya ulaşım ve konaklama kuruluşlarıyla müştereken sorumlu tutulamaz.
 

 

6.2- Düşük Maliyetli ve Servis Sunmayan Uçuşlar ( Low Cost Airlines)

Low Cost Hava yolları uçuşlarına ait Site aracılığı ile satılan biletlerin, satın alındıktan sonra iptal & iadesi mümkün değildir.
 

Low Cost uçuslarına ait satın alınan biletler Düşük maliyetli hava yolları şartları ve koşullarına tabi olacaktır.
 

Düşük maliyetli hava yollarının farklı hava limanlarından uçuş gerçekleştirebileceklerini lütfen unutmayın.
 

 

6.3- CHARTER Uçuşlar

Charter uçuşları ile ilgili kuralları düzenleyen Varşova Konvansiyonu uyarınca charter uçuş yapan hava yolları her türlü saat değişikliği yapmaya yetkilidir.
 

Hareket saati garanti edilemez. Taşıyıcı, biletlerde gösterilen duraklama yerlerini değiştirebilir veya duraklama yapmayabilir.
 

Satın alma esnasında beyan edilen Müşterinin ( seyahat edecek yolcu ) telefon numarasının doğruluğu önem arz etmektedir. Saat değişikliği bu telefon numarasına bildirilmektedir. Bilgilerin doğruluğundan Kullanıcı ve Üye sorumludur.
 

Uçuş saatleri 48 saat önce kesinleştiğinden satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, bu konudaki değişiklikler nedeniyle Şirket sorumlu tutulamaz.
 

İptal & iadeye müsaade etmeyen bu uçuşlardan dolayı, yapılacak iptal ve iade talepleri de kabul edilmez.
 

 

6.4- Rezervasyon ve Biletleme Genel Kuralları

6.4.1 Site’ de yapılacak rezervasyonlarda bir defada en fazla 4 yolcu için rezervasyon yapma imkanı bulunmaktadır.
 

6.4.2 Site’de, iç hat uçuşlarında tek başına çocuk rezervasyonu yapılamamaktadır. Mutlaka 1 yetişkin ile beraber rezervasyon yapılabilir.

6.4.3 Site’de, Hava yolu ve uçuş/fiyat sınıfına bağlı olarak opsiyonlu rezervasyon yapabilir. Her Hava yolu Şirketinin biletleme opsiyonu ekranda rezervasyonunuzun altında belirecektir. Bu opsiyonun takibi Üye ve Kullanıcıya aittir. Opsiyonlu rezervasyonlarınızı daha sonra satın almak için opsiyon tarih/saatinden önce sistem üzerinden veya Çağrı Merkezinden yardım alarak gerçekleştirebilirsiniz.

6.4.4 Opsiyonlu rezervasyonlarınız için uygulanan opsiyon süreleri, Hava yolları şirketleri tarafından değiştirilebilir. Hava yolu tarafından Şirket’ e bu bilgiyi iletmesi halinde Şirket rezervasyon kaydında girilen e-posta ve/veya cep telefon numarasına bildirim yapılır. Opsiyon sürelerinin tarafımızca uzatılması ve/veya değiştirilmesi mümkün değildir. Opsiyon süresi içerisinde biletin düzenlenmemesinden şirketimizin sorumluluğu bulunmamaktadır. Bildirilen opsiyon süresi içinde biletin düzenlenmemesinden, Üye ve Kullanıcı sorumludur.

 6.4.5 Site’de, opsiyonlu rezervasyonlarınızı sadece uçuşa 48 saat kala ile 355 gün arasında, bilet satın alım işlemleriniz de, uçuştan minimum 3 saat maksimum 355 gün öncesine kadar görüntülenebilir ve e-bilet kesilebilir.

6.4.6 Site’de, bilet alımı yapıldıktan sonra, rezervasyon ve parkur değişikliğinin, Site üzerinden yapılması mümkün değildir. Sadece,opsiyonlu rezervasyonlarınızı sistemden iptal edebilirsiniz. Rezervasyon ve parkur değişikliği yapmak istiyorsanız, Çağrı Merkezini aramanız gerekmektedir.

6.4.7 Bilet alımını onayladığınızda bilet tutarı (vergi ve diğer masraflar dahil) ödeme için tercih ettiğiniz uygulamalarımızdan tahsil edilir. Ödeme, kredi kartı ile gerçekleştiğinde, kredi kartı sahibi seyahat edecek yolculardan biri değil ise, kredi kartı sahibinin yazılı onayı  ve/veya site üzerinden 3D Güvenlik uygulama onayı alınmasının zorunlu olduğu, Üye ve Kullanıcı tarafından kabul beyan ve taahhüt edilir. Yapılan ödemelerde kart sahibi isim ve iletişim bilgilerinin doğru yazılması gerektiğinden, eksik veya hatalı bilgi girişlerinden ise Üye ve Kullanıcı sorumludur.

6.4.8 Ödeme yapıldıktan sonra seyahatiniz kesinleşmiş olarak kabul edilecektir. Daha sonra rezervasyon kaydınızda ve uçak biletinizde yapacağınız iptal ve değişiklikler ilgili tedarikçinin kural ve koşulları doğrultusunda işlem görecektir. Üye ve Kullanıcı yazılı olan kurallara uymayı ve Müşteri’sine bu kuralları bildirmekle yükümlü olduğunu, aksi bir durumda oluşacak şikayet ve mağduriyetlerden sorumlu olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4.9 İndirimli bilet ( Özürlü, Gemici, Gazi, İşçi, Refakatçi, Aile ) alımlarında kimlik ibraz edilmesi zorunlu olduğundan işlemler sadece Çağrı Merkezi ile yapılmakta olup, Site  üzerinde indirimli bilet satılmamaktadır. Özürlü indirimli bilet alacak Müşterinin özür oranının %40 ‘dan fazla olması gerekmektedir. İndirim oranı hava yoluna göre değişiklik göstermektedir.

6.4.10 0 ile 2 yaşından gün almamış çocuk yolcular; yalnız başlarına seyahat edemezler. Ebeveyn / yetkili kılınan kişi ile veya refakat kabin memuru beraberinde seyahat edebilirler. Refakat kabin memuru verilmesi halinde, çocuk ücreti uygulanır, kabin memuru için OW (Tek Yön) ücret hava yolunca tahsil edilir.

6.4.11 Seyahatin başladığı gün 7 yaşını doldurmuş ancak 12.yaş gününü kutlamamış. 07 – 11 yaşında ebeveyni veya kanuni temsilcisi tarafından yalnız seyahat etmesine izin verilen çocuk yolcular, talep halinde refakat kabin memuru hizmeti verilir. Çocuk indirimi uygulanır. Check-in ve/veya gümrük işlemleri vb konularda yardımcı olamayacak kadar yetersiz olan yolcuya hava yolu tarafından gerek görüldüğü takdirde ücreti mukabilinde kabin memuru tahsis edilir. Refakatçi yolcu statüsü hava yollarına göre değişkenlik gösterebilir. Detaylı bilgilere ilgili hava yollarının web sitelerinden erişebilirsiniz. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda hava yolu kuralları geçerlidir.

 

6.5 İptal ve İade Şartları

6.5.1- Web Sitemiz üzerinden yapılan iç ve dış hat uçuşlarını içeren rezervasyonlara ilişkin iptal ve iade işlemlerinin rezervasyon aşamasında veya bilet aldıktan sonra, Kullanıcı tarafından Site üzerinden veya Çağrı Merkezimiz vasıtasıyla yapılması gerekmektedir.

 6.5.2- Hava yolları bilet iptallerinde, uçuş sınıfı ve fiyat seviyesine bağlı olarak kurallar işletir. Satın alma esnasında rezervasyon ekranında satın alınan bilete ait iptal & iade şartları belirtilmiştir.

6.5.3- Site üzerinden alınmış biletler ile ilgili değişiklik işlemlerinde, bileti düzenleyen Kullanıcının Çağrı Merkezi aracılığıyla işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Söz konusu işlemlerin doğrudan bilet alınan hava yolu üzerinden yapılması durumunda, yaptırılan değişiklikler, Üyenin Şirket bünyesindeki kayıtlarında, Üye ve Kullanıcıya ait Site üzerindeki üye ekranlarından görüntülenemeyecektir. Bu durumda uçuşla ilgili tüm detayların, değişikliğin yaptırıldığı ve biletin satın alındığı firma üzerinden takip edilmesi gerekmektedir. Böyle bir durumda Şirket ve Sitenin, bilgilendirmeye ilişkin elektronik posta ve SMS lerinin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 

6.5.4- İptal-iade sonrası yapılan kesinti bedellerine bağlı olarak banka tarafından itiraz bilgisi oluşması durumunda,oluşacak olan ücret fark ve tutarlar , kesintiyi yapan acenteden tahsil edilecektir.
 

 

ÖNEMLİ UYARI;

Hava yolları değişiklik ve iptal şartlarında farklı uygulama başlattığı takdirde güncel uygulama dikkate alınır.
 

a. Bilet iade işlemleri Site üzerinden veya Çağrı Merkezi tarafından yapılacak olup, satın alınan biletlerde iade ve iptal ceza bedeli, iptal kuralları saatine uygun olarak yapılmaktadır.
 

b. Web Sitesinden yapılan ödemelerde, iadesi mümkün olan biletlerin, iade işlemleri sadece bilet satın alma işlemlerinde kullanılan kredi kartına yapılır. Ödemede kullanılan kredi kartının son kullanma tarihinin geçmiş olması ya da iptal edilmiş olması durumunda
 

1. Eğer kart sahibi aynı bankaya ait başka bir kart kullanıyorsa kart sahibinin hesabına iade yapılır.
 

2. Eğer kart sahibi banka ile çalışmayı bırakmış ise, bankadan almış olduğu  resmi yazı ile Çağrı Merkezimize başvurabilir.

c. Biletleme esnasında tahsil edilen Servis Ücreti iade edilmeyecektir.
 

d. Web Sitesinden yapılan tüm rezervasyonlar Hava yolları sistemleri tarafından otomatik olarak kontrol edilmektedir. Rezervasyon kuralları gereği mükerrer olduğu tespit edilen rezervasyonlardan sadece bir tanesi geçerli olacak, bunun dışındaki tüm kayıtlarınız haber verilmeksizin iptal edilecektir. Lütfen mükerrer rezervasyon yapmamaya özen gösteriniz.
 

 

6.6- Değişiklikler

6.6.1- Rezervasyon aşamasında;
 

Web Sitesi üzerinden yapılan her türlü rezervasyon biletlenmeden önce iptal edilebilir. Uçuş parkuru, uçuş saati veya tarihine yönelik değişiklik işlemlerinde:
 

a. Rezervasyonu komple iptal edip, yeni rezervasyon alabilir,
 

b. Çağrı Merkezinden yardım alabilirsiniz.

c. Yapmış olduğunuz bir toplu yolcu rezervasyonundan yolcu eklemek veya çıkartmak istediğinizde;

- yeni yolcu için yeni bir rezervasyon yapabilir,

- yolcu çıkartmak/azaltmak için Çağrı Merkezi ile temas kurabilirsiniz.

 Sadece gidiş veya sadece dönüş uçuşlarına ait değişikliklerinde Çağrı Merkezi ile temas kurabilirsiniz.

 

6.6.2- Biletlendikten sonra;

Biletleme işlemlerinde, değişiklik yapmak için lütfen Çağrı Merkezi ile temasa geçiniz. Çağrı Merkezimiz dışında direk havayolu ile temasa geçerek yapılan değişiklik işlemlerinde oluşabilecek herhangi bir olumsuzluktan Şirket’ in sorumluluğu olmayacaktır.
 

6.7- Ücretler
 

Web Sitesi üzerinden yapacağınız her uçuş rezervasyonu, net uçuş tutarı, vergiler ve servis ücretinden oluşmaktadır.
 

Uçuş fiyatlarındaki farklılık, Hava yolları tarafından uçak içindeki fiyat ve sınıf kategorisine tanımlanmış kontenjan miktarından oluşmaktadır. Aynı zamanda bu sınıf ve fiyatlara getirilen iptal&değişiklik veya süre kısıtlamaları belirleyicidir. Uzak tarihli uçuşlarınız için her zaman daha hesaplı ücretler bulabilirsiniz. Dikkat edilmesi gerekli husus ise; yapacağınız yolculuğa ait değişiklik ve iptal işlemlerinizin olasılığını göz önünde bulundurmalısınız. Kısıtlayıcı olabilecek hesaplı tariflere ait kurallar esnetilemez. Esnek fiyatlar olası risklerinizi korumuş olur.
 

Hava yolu firmaları uygulamakta olduğu ücretleri, haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcı, Site veya Çağrı Merkezi aracılığıyla ile Rezervasyon oluşturabilir. Bu rezervasyon opsiyon süresi içerisinde, satın alma işlemini gerçekleştirirken oluşabilecek fiyat artışları ve devletçe vergi oranlarında yapılacak yeni uygulamalar, zamlar ya da yeni kararları veya buna benzer, Şirketimizin dışındaki nedenlerle oluşabilecek fiyat farklarını, Şirketimiz karşılamakla yükümlü değildir.
 

Satın alma adımına geçmeden önce Biletin İptal & İade edilir ve/veya Edilmez özelliğini kullanarak seçtiğinize dikkat etmeniz gerekmektedir.
 

Promosyon olmayan ve uçuş saatine 12 saatten daha az süre kalan uçuşlara ait iptal ve değişiklik işlemlerinde, her Hava yollunun kendi bünyesinde ayrı ayrı belirlemiş olduğu ceza uygulamalarına ait ücret oranları yansıtılmaktadır.
 

Biletlere ait Vergiler hava yolları tarafından belirlenmiş ve uçuş noktası, aktarma noktası, uçuş mesafesi ile Hava yollarının yakıt ücretlerine göre değişkenlik göstermektedir.
 

6.8- Bagaj Hakları
 

Web Sitesinden yapılan rezervasyonlarda iç veya dış hat, uzak, orta veya yakın mesafelere göre Hava yollarının belirlemiş olduğu bagaj hakları esastır.
 

Site veya Çağrı Merkezimiz aracılığıyla satın alınan uçak biletleri üzerinde görüntülenecek bagaj hakkınızı geçmeniz halinde ilgili hava yolu Kg ve/veya adet başına ücret talep etmek hakkına sahip olacaktır. Bazı Hava yolları müzik, spor, kişisel yaşam araçları vb. aletleri yanınızda taşımak istediğinizde ayrı ücret talep edeceklerdir.
 

Evcil hayvan olarak kabul edilen kedi ve köpek, yolcu beraberinde veya bagaj bölümünde taşımayı, onay doğrultusunda kabul ederler.
 

Sağlık sebebiyle Hava limanı içinde veya uçak içine kadar tekerlekli sandalye ihtiyacında, ek koltuk, bebek yatağı (Baby Basket) veya özel yolculuk organizasyonları için ayrıca veya ek ücret talep edebilirler. Lütfen tüm bu gereksinimleriniz de Çağrı Merkezimizden yardım alınız. Bilgilendirme yapmayan yolcular, hava alanında yaşayabilecekleri sorunları kabul etmiş sayılırlar.

6.9- Uçak içi kurallar
 

Uçak içi el bagajları için sıvı kısıtlaması getirilmiştir. Lütfen bu hususta ilgili Hava yolunun internet sitesinden bilgi edinin.
 

“Düşük Maliyetli” Hava yolları uçak içi gıda ve içecek servisini ücretli vermektedirler. Ayrıca bu Hava yolları uçuş öncesi check-in işlemleri ücret mukabili gerçekleştirmektedir. Çağrı Merkezimiz bu konuda size yardımcı olacaktır.
 

6.10- CIP Hizmeti
 

Anadolu Jet Hava yolu firmasına ait uçuşlarda CIP hizmeti almak isteyen yolcular için; Web Sitesi üzerinde Kullanıcı tarafından bilet alımı işleminde –CIP hizmetinin seçilmesi gerekmektedir. THY (Anadolu Jet) CIP hizmet bedelini her zaman değiştirme hakkını saklı tutar. CIP Hizmeti, hizmeti sağlayabilen Hava limanlarında geçerlidir.
 

6.11-Grup Rezervasyonları
 

Aynı ve tarih ve parkurda ( gidiş-dönüş ) seyahat edecek en az 10 kişi için grup rezervasyonu oluşturabilirsiniz. Grup taleplerinizi [email protected] mail adresine yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir. [email protected] adresine ilettiğiniz talepleriniz gün içinde ilgili hava yoluna tarafımızdan iletilmektedir. Hava yolunun geri bildirimi aynı gün içerisinde gerçekleşmeye bilmektedir. Hava yolunun aynı gün içerisinde yanıt dönmemesinden Şirket sorumlu tutulamaz. Hava yolundan bildirim gelmesi sonrasında, tarafınıza e-mail olarak teklif bilgi ve detayları iletilecektir. Hava yolu kendisine iletilen teklif bilgilerinde (tarih, parkur ve saat ) müsait olan alternatif uçuş bilgisi ile değiştirerek yanıt dönebilmektedir. Bu detayların talep ettiğiniz bilgilere uygunluğunun, (tarih, parkur ve saat ) kontrol edilmesinden Üye ve Kullanıcısı sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Grup rezervasyonunun birbirinden ve münferit rezervasyonlardan farklı kuralları bulunabilir. Bu kurallar grup departmanı tarafından teklif aşamasında bildirilecektir.

7. SAİR HUSUSLAR
 

Şirket tarafından iletilen e-posta ve SMS (kısa mesaj servisi) yoluyla gönderilen bildirimlerin, e-postanın iletim tarihinde teslim edildiği ve alındığı varsayılır. Hizmetlere erişebildiğiniz veya hizmetleri kullandığınız sürece, Üye ve Kullanıcı olarak sizin ve Müşterinin bu gibi bildirimleri almak için gerekli yazılım ve donanımınız bulunması gerekmektedir. Elektronik ortamda herhangi bir bildirim almaya onay vermiyor iseniz, hizmetlerimizi kullanmayı durdurmalısınız.

Şirket’in aracılık ederek, Site üzerinden sunduğu hizmetlere, Biletince E-Acente Sözleşmesine ve işbu Kullanım Şartları'na ilişkin sorumluluğu, yasaların izin verdiği ölçüde, Üye ve Kullanıcının toplam rezervasyon tutarı ile sınırlı olacaktır.

 Ancak ne şirketimiz ne de Siteyi ve içeriğini yaratmak, desteklemek, lanse etmek veya başka bir şekilde kullanıma sunmakla iştigal eden sorumlularımız, yöneticilerimiz, çalışanlarımız, temsilcilerimizden herhangi biri, yasaların izin verdiği ölçüde; herhangi bir cezai, özel, vasıtalı veya dolaylı kayıp veya zararlar, herhangi bir üretim kaybı, kar kaybı, sözleşme kaybı, iyi niyet ve itibar kaybı veya bunlara zarar gelmesi, tazminat hakkının kaybı, Sitenin kullanımı, kullanılamaması veya gecikmesi neticesinde, bundan kaynaklanan veya bununla ilgili olarak karşılaşılan veya maruz kalınan (doğrudan, vasıtalı veya dolaylı, veya cezai) zararlar, kayıplar veya maliyetler, veya her türlü (kısmi) iptal, çifte rezervasyon gibi sair hizmet sağlayıcısının kendisine, çalışanlarına, yöneticilerine, görevlilerine, aracılarına, temsilcilerine veya iştiraki şirketlere atfedilebilecek fiiller, doğal afetler, grev, lokavt ve sair mücbir sebepler ya da ihtiyarımızda olmayan herhangi başka bir olay ve her türlü (kişisel) yaralanma, ölüm ve maddi zarardan sorumlu olmayacaktır.

Kullanım Şartlarında yazılı olmayan hususlarda 1618SY., 4077SY., 4288SY., 2634SY., IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, Sivil Havacılık Kanunu, BK., TTK., Türkiye'nin dahil olduğu uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğler ile uluslararası kabul gören Frankfurter Tabelle' nin Türkiye'deki tatbik bulan TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri tatbik olunacaktır.
 

Biletince E- Acente Sözleşmesi ve Kullanım Şartlarının herhangi bir hükmünün geçerliliğini veya bağlayıcılığını yitirmesi, geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.
 

Üye ve Kullanıcı, Biletince E-Acente Sözleşmesini ve işbu Kullanım Şartlarının tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisi ile ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul beyan ve taahhüt eder.
 

Biletince E-Acente Sözleşmesi ve İşbu Kullanım Koşullarının (varsa) farklı dillere tercümesi tamamen yardım amaçlı olup, taraflar arasında bağlayıcı olan metin her daim Türkçe metin olacaktır.
 

Biletince E-Acente Sözleşmesi ve İşbu Kullanım Koşulları Türk hukukuna tabi olup, taraflar arasında Biletince E-Acente Sözleşmesi ve İşbu Kullanım Koşullarından doğacak ihtilaflarda ve her türlü hukuki işlemde Mersin Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 

Web Sitesini kullanarak gösterdiğiniz ilgi ve güven için teşekkür eder, Kullanım Şartlarımızın, Üye ve Kullanıcı tarafından okunarak kabul edildiğini bilginize sunarız.